Om oss

Vi satsar på bra kvalitet och bra service när det gäller vårt jobb.

Av erfarenhet vet Vi att korta leveranstider och flexibilitet är viktigt för kunden.

Därför jobbar säljare i direktkontakt med produktion för att minska den administrativa hanteringen och på så sätt uppnå kortare leveranstider.

Vi har funnits i branschen i många år och på så sätt kunnat skaffa oss god kunskap och kännedom om tillvägagångssätt och materiel inom skyltbranschen.

Från den kunskapen har vi valt att endast arbeta med högkvalitetsmateriel för att uppnå så bra resultat som möjligt.

Du är välkommen att höra av Dig till oss för vidare information ang. fordonsreklam, skyltar, banderoller, logotyper eller om Du har andra ideèr att exponera just Ditt företag.